Statws Dyddiol y Llys

Birmingham

Dydd Gwener 14 Mehefin 2024 12:52

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 20BW2043821
CUAPL5PPPK
Dante KALSI
Theo BAILEY
- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 A20230180
SYED SAQLAIN HUSSAIN
Ar gyfer Apêl - Achos wedi'i Gau - 12:11
Llys 3 20SW1129124
Mohammed KABAR
Ar gyfer Cais am Fechnïaeth - Ailddechrau - 10:53
Llys 4 S20240179
RAMARI REID
Torri Dedfryd Ohiriedig - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer RAMARI REID - 11:24
Llys 5 20BE1851423
Jade SLATER
Kieon HEADLEY
Ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 10:48
Llys 6 T20217575
ASAD ISLAM
Ar gyfer Cais - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer ASAD ISLAM - 12:41
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 8 A20230140
SIMON MANSEL
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - No Event - 12:42
Llys 9 20BW1860723
Junayd AKRAM
I'w Grybwyll - Ailddechrau - 10:45
Llys 10 T20220255
SULIMAN KHAN
Ar gyfer Cais dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer SULIMAN KHAN - 12:01
Llys 11 S20240184
BENJAMIN FRYER
Torri Gorchymyn - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer BENJAMIN FRYER - 10:19
Llys 12 T20187215
T20177471
T20197238
T20187824
ALEKSANDRA KAROLINA MAJKOWSKA
GRZEGORZ MAJKOWSKI
JACEK TROC
MARIUSZ KORZYNIEWSKI
WLODZIMIERZ GAWRON
WOJCIECH JAKUB GALONSKI
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 12:47

4 Newton Street**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 14 T20157286
MOHAMMED ZABBIR HUSSAIN
I'w Grybwyll - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer MOHAMMED ZABBIR HUSSAIN - 12:39
Llys 15 T20240020
TEVAUGHAN THOMPSON
Plea and Trial Preparation** - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer TEVAUGHAN THOMPSON - 10:45
Llys 16 20BW1502722
Sohail ZAFRAN
- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 17 20BW1633124
Daniel WAKELAM
Plea and Trial Preparation** - Gwrandawiad wedi gorffen - 11:00
Llys 99

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Birmingham Library And Rep**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 18

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 19

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Maple House**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 20

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 21

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English