Statws Dyddiol y Llys

Bournemouth

Dydd Mercher 19 Chwefror 2020 11:21

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Bournemouth Crown And County Courts**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20197207
MERSON ANTHONY RADLEY
REECE CARL JUNIOR ASSANAH
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 10:54
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 3

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 4 A20190181
SCOTT MATTHEW COCHRANE
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - No Event - 11:18
Llys 5 T20190164
DANNY LEES CARROLL
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 10:35
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 99

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English