Statws Dyddiol y Llys

Bryste

Dydd Gwener 22 Mawrth 2019 10:59

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 A20180220
SHAWN WEIR
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 10:58
Llys 3 T20187351
BEN RICHARD GAMLIN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 11:15 - 10:56
Llys 4 S20190117
KYRAN JOHN GUNSTONE
Torri Gorchymyn - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer KYRAN JOHN GUNSTONE - 10:19
Llys 5 T20180612
CARLOS FRANCISCO SILVA MILHANO
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 10:33
Llys 6 T20187346
T20180286
GEORGE ALEXANDER WALKER
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 10:53
Llys 7 A20190012
TOM WILSON
Ar gyfer Apêl yn erbyn Dedfryd - Achos wedi'i ohirio tan 11:00 - 10:49
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9 T20197073
T20180458
T20180183
ASHLEY JAMES DUNNE
Plea and Trial Preparation** - Achos wedi'i Ddechrau - 10:50
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 11

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 12

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 21

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 23

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 25

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 27

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English