Statws Dyddiol y Llys

Yr Wyddgrug

Dydd Gwener 14 Mehefin 2024 12:32

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Caernarfon

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 A20240012
VINCENT CLIFFORD JONES
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - Achos wedi'i Gau - 11:35

View English