Statws Dyddiol y Llys

Y Llys Troseddau Canolog

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017 11:41

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20177381
SAKARIA GASAR
Ar gyfer Cais i Amrywio Amodau Mechnïaeth - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer SAKARIA GASAR - 10:45
Llys 2 S20170022
DEAN ANTHONY HUNT
I'w Grybwyll ac i'w Bennu - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer DEAN ANTHONY HUNT - 10:16
Llys 3

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 4

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 5 A20170070
CORRADO AGUSTA
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Cyflwyniadau Apelydd - 11:30
Llys 6 T20177214
******
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 11:17
Llys 7 T20177217
T20177224
KEVIN AKA-KADJO
SIDIQUE KAMARA
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 11:31
Llys 8 T20177439
ALFIE TETTEH
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Y Rheithgor yn ymneilltuo i ystyried ei benderfyniad - 10:28
Llys 9 T20177048
EDDY MOMBELE
JORDAN CLARKE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 10:28
Llys 10 T20167043
ARBEN REXHA
Ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i ohirio tan 11:35 - 11:28
Llys 11 T20170249
TIM VARCHMIN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 12:45 - 11:15
Llys 12 T20177226
T20177231
******
FELOU ABADJA
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 11:22
Llys 13

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 14 T20177296
ARIF AHMED
KARIM ABDUL
KASRU ABDUL
- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 15 T20160477
IFTIKAR ALI
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Cyflwyniadau cyfreithlon - 11:02
Llys 16 T20177199
SCION FOGAH-BROWN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - SCION FOGAH-BROWN; Araith Gloi'r Amddiffyniad - 10:48
Llys 17 T20170238
MOHAMAD THAREK UDDIN
Plea and Trial Preparation** - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer MOHAMAD THAREK UDDIN - 11:24
Llys 18

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 19

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 20

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 22

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English