Statws Dyddiol y Llys

Chelmsford

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2017 15:28

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20160595
TEYMOUR HUSAIN TOWNDROW
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 00:00 - 15:23
Llys 2 T20157276
ROGER HENRY SHARRATT
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 15:02
Llys 3 T20177038
MITCHELL WILLIAM GRIGGS
Ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 15:17
Llys 4 T20160495
HERBERT N'GORAN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Diffynnydd wedi Tyngu Llw - 15:18
Llys 5 T20160055
ROSEANNE OAKLEY
Ar gyfer Cais dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002 - No Event - 15:21
Llys 6 T20157105
BESTEN WILHELM WING
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 15:35 - 15:26
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Chelmsford New Magistrates**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 7 T20167193
BILLY ALAN JACKSON
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Cyflwyniadau cyfreithlon - 15:26

View English