Statws Dyddiol y Llys

Caer

Dydd Mercher 19 Mehefin 2019 16:12

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20180266
ARTHUR CIUREJA
LUKASZ CIUREJA
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:00
Llys 2 T20187231
GAVIN LEIGH PUGH
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - GAVIN LEIGH PUGH; Araith Gloi'r Amddiffyniad - 15:03
Llys 3 T20190040
T20197024
T20190062
CALLUM FRANCIS PATTERSON
CALLUM DAVIES
I'w Grybwyll (Dylai'r Diffynnydd fod yn Bresennol) - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer CALLUM DAVIES - 15:50
Llys 4 A20190034
JENNIE HICKMAN AKA THOMPSON
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Y Fainc yn Ymneilltuo i ystyried ei Dyfarniad - 16:00

Yr Wyddgrug

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Caernarfon

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Dolgellau

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Y Trallwng

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English