Statws Dyddiol y Llys

Lewes

Dydd Gwener 25 Mai 2018 15:46

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Lewes Combined Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20177474
HARLEY MICHAEL WILLIAM EVEREST
Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer HARLEY MICHAEL WILLIAM EVEREST - 12:14
Llys 2 T20170783
T20170709
T20170508
HARRY ROGERS
SAMSON ODUBADE
Ar gyfer Treialu Mater - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer SAMSON ODUBADE - 11:01
Llys 3 A20180061
RASHEED ROUANE
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer RASHEED ROUANE - 11:43
Llys 4 T20157163
T20157183
ARTHUR JONES
JULIE COLTHERD
LEA ELTON SMITH
NEIL BALLARD
PAUL ANTHONY SHANNON
Ar gyfer Cais dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002 - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer LEA ELTON SMITH - 11:43
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Hove Trial Centre**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20177284
LEWIS MILLER
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 14:43
Llys 2 T20187096
JOHN CASEY
Ar gyfer Cais am Fechnïaeth - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer JOHN CASEY - 11:54
Llys 3 T20177408
LEWIS DOLBY
Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer LEWIS DOLBY - 11:56
Llys 4 T20167487
T20177027
******
******
ETHAN JACK FULLER
I'w Grybwyll (Dylai'r Diffynnydd fod yn Bresennol) - Ailddechrau - 11:44

Brighton Magistrates Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 3 T20177521
KARAM MAJDI
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 15:34
Llys 4 U20180103
Max Kramer
Ar gyfer Adolygiad - Gwrandawiad wedi gorffen - 12:08
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English