Statws Dyddiol y Llys

Lewes

Dydd Mercher 28 Mehefin 2017 15:59

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Lewes Combined Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20177023
ROBERT HENRY TRIGG
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 14:42
Llys 2 A20170046
PORNTHIP THAMPHITHI
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer PORNTHIP THAMPHITHI - 15:24
Llys 3 T20160615
PAUL DOUGLAS FYFE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 15:48
Llys 4 T20167395
DARREN BELCHER
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 15:51
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Hove Trial Centre**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20167209
T20167210
DANIEL BRIAN SALLIS
DANIELLE HENRY
DARREN LEE BURDFIELD
KATIE RUDD
RICKY BRIDGER
SABRINA JOY BURDFIELD
SARAH ANGIE HALL
SHERYL DONEGAN
SIMON MARK TAYLOR
SIMON PENTON
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 15:48
Llys 2 T20170210
NEIL CHARLES TREGEA
Ar gyfer Treial (Dim Tystion) - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer NEIL CHARLES TREGEA - 15:57
Llys 3 T20167154
TIMOTHY JAMES EVANS
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 14:06
Llys 4 T20160614
MICHAEL DAVID WAKEFORD
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - MICHAEL DAVID WAKEFORD; Araith Gloi'r Amddiffyniad - 15:57

Brighton Magistrates Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 3 T20160722
T20160360
DENNIS ASLAN
MARK BURSA
VEHBI YALCIN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 15:51
Llys 4 T20150830
PETER DAVID PARSONS
Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer PETER DAVID PARSONS - 14:22

View English