Statws Dyddiol y Llys

Lewes

Dydd Iau 22 Ebrill 2021 12:39

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Lewes Combined Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20217013
KIAN MARSHALL
THOMAS MURPHY
Plea and Trial Preparation** - Achos wedi'i Ddechrau - 12:31
Llys 2 A20210024
SHOUIDUR RAHMAN
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Tystiolaeth y tyst wedi gorffen - 12:34
Llys 3 T20207114
JENNIFER NANCY JOHNSON
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 11:59
Llys 4 T20207236
FRANK GRAHAM
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Araith Gloi'r Erlyniad - 12:33
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Hove Trial Centre**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 T20200085
CAVAN JAGO
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 12:05
Llys 3 T20207021
RAYMOND DERECK HAFFENDEN
For Section 28 Hearing (Pre-Recording of Cross-Examination)** - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer RAYMOND DERECK HAFFENDEN - 11:58
Llys 4

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Brighton Magistrates Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 3 T20200672
T20207193
T20217004
T20207218
ANDREW MILNE
JACOB DAMON BARNARD
JOHN TABAKIS
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Cyflwyniadau cyfreithlon - 11:50
Llys 4

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Lewes Cc Sitting At Chichester**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English