Statws Dyddiol y Llys

Maidstone

Dydd Gwener 22 Mawrth 2019 10:49

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20187302
JAMES HAZEL
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i Ddechrau - 10:46
Llys 2 T20187306
LEVI LUKE WEBB
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Tystiolaeth y tyst wedi gorffen - 10:48
Llys 3 T20187348
JOHN PENFOLD
Ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 10:32
Llys 4 T20187401
T20187143
NATHAN JAMES PARKER
Ar gyfer Cais am Fechnïaeth - Achos wedi'i Ddechrau - 10:39
Llys 5 T20197061
BENJAMIN FRANCIS HARRISON
Plea and Trial Preparation** - Achos wedi'i Ddechrau - 10:36
Llys 6 T20187118
T20187119
T20187221
JOSEPH MEZEN
MALCOLM MAXTED
NICHOLAS MICHAEL HAMILL
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Amddiffyniad NICHOLAS MICHAEL HAMILL Achos wedi'i Agor - 10:35
Llys 7 A20180122
******
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Achos yr Atebydd wedi'i Agor - 10:46
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English