Statws Dyddiol y Llys

Maidstone

Dydd Mercher 19 Mehefin 2019 16:12

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20180464
MICHAEL DAVIS
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Amddiffyniad MICHAEL DAVIS Achos wedi'i Gau - 16:02
Llys 2 T20187244
DAVID HENRY JARMAN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 00:00 - 14:28
Llys 3 T20197012
DARRYL DAVIES
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Y Rheithgor yn ymneilltuo i ystyried ei benderfyniad - 15:23
Llys 4 T20180275
STEVEN PAUL MAJEWSKI
Ar gyfer Treial - Ailddechrau - 15:35
Llys 5 A20190005
DEAN MICHAEL FOORD
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - No Event - 16:00
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 7 T20187161
T20187168
T20187169
T20187175
T20187383
ANTHONY LESTER BULMER
COLIN WEEDING
JOHN WOODFIELD
KENNY WILLIAM GARCIA
MARCUS MOORE
MOHAMMED MOHAMMED
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Rhif y Tyst 6 Yn parhau - 16:00
Llys 8 T20187234
SAMUEL WALTERS
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:11
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English