Statws Dyddiol y Llys

Newcastle**

Dydd Iau 21 Medi 2023 15:28

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Newcastle Upon Tyne**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 10U80285822
Spencer Mcguiness YARDLEY
For Ground Rules Hearing** - Gwrandawiad wedi gorffen - 10:32
Llys 2 T20217296
T20217330
DANIEL SUMMERS
LEE JUSTIN BUSBY
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Rhif y Tyst 7 Wedi tyngu - 15:02
Llys 3 A20230131
KARL GASKIN
Ar gyfer Cais i Dynnu oddi ar y Rhestr - Achos wedi'i Ddechrau - 15:22
Llys 4 10U40298321
Robert Steven TAYLOR
Ar gyfer Treial - Ailddechrau - 14:10
Llys 5 A20230094
JONATHAN GABRIEL FRENCH
Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer JONATHAN GABRIEL FRENCH - 12:21
Llys 6 T20220129
JOHN RIDLEY
Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer JOHN RIDLEY - 12:00
Llys 7 T20217332
GARRY MEASE
RAYMOND JAMES MEASE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Tystiolaeth y tyst wedi gorffen - 14:42
Llys 8 T20210372
GARY ANTHONY YOUNG
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Y Rheithgor yn ymneilltuo i ystyried ei benderfyniad - 12:54
Llys 9 10U60179621
Christina Patricia MURPHY
Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen - 14:26
Llys 10 10U80114923
Aimee Victoria MATTHEWS
Connor John Alexander HILTON
- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 11

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 12

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 13

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 14

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 15

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 17

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Moot Hall

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 3

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English