Statws Dyddiol y Llys

Newcastle**

Dydd Mercher 19 Mehefin 2019 16:12

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Newcastle Upon Tyne**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20187624
CARL BEECH
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 13:07
Llys 2 T20180948
GVIDAS GURSKIS
Ar gyfer Treial - Treial Aneffeithiol - 14:32
Llys 3 T20187655
THOMAS LEE TOTE
Ar gyfer Treial (Achos heb ei Glustnodi i Lys Penodol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:02
Llys 4 T20180987
STEPHEN JAMES JOHN WYNNE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:07
Llys 5 T20197295
MARK WHARTON
Plea and Trial Preparation** - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer MARK WHARTON - 14:51
Llys 6 T20180897
CHRISTOPHER ALAN COLE
Ar gyfer Treial - Treial Aneffeithiol - 12:08
Llys 7 T20187746
BLAINE FENWICK
BRETT FENWICK
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 12:15
Llys 8 T20187745
CONNOR OLSEN
JACK NATHAN MILES
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Cyflwyniadau cyfreithlon - 16:03
Llys 9 S20190238
JAMES GARETT
- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10 T20190399
SHAUN CLARK
Ar gyfer Cais i Amrywio Amodau Mechnïaeth - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer SHAUN CLARK - 10:58
Llys 11

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 12

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 13

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 14

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 15

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Moot Hall

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 3

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English