Statws Dyddiol y Llys

Norwich

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017 11:41

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20177158
JOHN WILLIAMS MONK
LEE PAUL MONK
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 11:11
Llys 2 T20167171
ARUNAS GUZAS
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 11:02
Llys 3 A20170096
AVRAHAM KLEIN
Apêl yn erbyn Euogfarn a Dedfryd - Cyflwyniadau Apelydd - 11:38
Llys 4 T20167201
MATTHEW MARK XAVIER
Ar gyfer Cais - No Event - 11:39
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 6

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English