Statws Dyddiol y Llys

Nottingham

Dydd Gwener 22 Mawrth 2019 10:59

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 T20187367
STUART HALL
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Rhif y Tyst 7 Wedi tyngu - 10:32
Llys 3 T20180592
T20180662
T20180823
AGNIESZKA BURIANSKA
ANNA JANCZY
JAN BURIANSKI
ROMAN PAWLOWSKI
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 10:36
Llys 4 S20190146
MELODY DANIELLE MALTBY
Traddodi ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 10:52
Llys 5 T20187393
T20187418
JAHMAL SENIOR
******
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 10:31
Llys 6 T20187520
DANIEL JAMES GRIFFITHS
Ar gyfer Dedfryd - Yr Erlyniad yn Agor - 10:42
Llys 7 U20190117
HALL, Martin T20187241 DERBY CROWN COURT CASE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 11:00 - 10:42
Llys 8 S20190155
NATHANIEL DAR
Torri Gorchymyn - Yr Erlyniad yn Agor - 10:58
Llys 9 A20180077
STEPHEN CHARLES THOMPSON
Apêl (Gwrandawyd yn Rhannol) - Cyflwyniadau Apelydd - 10:29
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 11

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 99

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English