Statws Dyddiol y Llys

Southwark

Dydd Mawrth 18 Rhagfyr 2018 13:09

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 T20177310
T20187077
ANTHONY SAMUEL BOND
ELIAS VASSOS ELIA
JAMES CHITTOCK
STEPHEN ROBERT GOBLE
TAYLOR SULLIVAN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 14:00 - 12:56
Llys 3 T20147287
T20157326
BENJAMIN DAVIES
JOHN DAVIES
OLSI VULLNETARI
Ar gyfer Cais dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002 - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer JOHN DAVIES - 12:38
Llys 4 T20187177
FAROUK ABUBAKAR
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 14:00 - 13:02
Llys 5 T20180350
AMANDIO FERNANDES MONIZ
Ar gyfer Pledio - Achos i'w restru ar gyfer Dedfryd ar 17-Ion-2019 - 13:40
Llys 6 T20180258
CHRISTOPHER AGOMBAR
I'w Grybwyll - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer CHRISTOPHER AGOMBAR - 10:21
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 8 T20180124
URIEL BRODSKY
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 14:00 - 12:59
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 11 T20180361
ALI ABDUL-WAGA
JOE JORDAN FORRESTAL
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 14:00 - 13:02
Llys 12 T20170722
DWAYNE JOHNSON
Ar gyfer Treialu Mater - Y Rheithgor yn ymneilltuo i ystyried ei benderfyniad - 12:44
Llys 13 T20187169
ARAN SINGPHILA
Ar gyfer Adolygiad Cyn-Treial - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer ARAN SINGPHILA - 10:55
Llys 14

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 15

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 21

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 22

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 23

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English