Statws Dyddiol y Llys

Winchester**

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019 15:43

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1 T20190110
NILSON MANOEL TAROCO
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:15 - 14:17
Llys 2 T20197018
ANTHONY KIMBER
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 15:00
Llys 3 T20197051
JONATHAN ROBERT KEAL
Ar gyfer Treial (Dim Tystion) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 15:18
Llys 4 T20197041
BENJAMIN THOMAS JOBLING
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 14:57
Llys 5

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 6 T20190096
SARAH HOLTON
Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 15:37
Llys 7 T20170311
ALAN ROBERT TURNER SMITH
Ar gyfer Cais dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002 - Ailddechrau - 15:06
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 11

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 12

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 13

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 14

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 15

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Salisbury Law Courts**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English