Statws Dyddiol y Llys

Wolverhampton

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017 11:41

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 S20170535
DANIEL NATHAN ROWTON
Torri Gorchymyn - Ailddechrau - 11:40
Llys 3 T20170479
JOSHUA HARVEY
Ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Ddechrau - 11:20
Llys 4 T20170610
T20170609
CRAIG ANTHONY PECK
Plea and Trial Preparation** - Achos i'w restru ar gyfer Dedfryd ar 21-Rhag-2017 - 11:37
Llys 5 A20170091
LEE JOHN FRANCIS
Ar gyfer Apêl yn erbyn Dedfryd - Achos yr Atebydd wedi'i Agor - 11:12
Llys 6 T20167590
JASWANT RATHORE
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Rhif y Tyst 23 Yn parhau - 11:39
Llys 7 T20177279
T20177312
MOHAMMED FARRUKH NAZIR JARRAL
OKEEM SMITH
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Y Rheithgor wedi Tyngu Llw - 11:05
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Wolverhampton Magistrates Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9 T20167236
CHRISTIAN ASGILL
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Crynhoi - 11:09

View English