Statws Dyddiol y Llys

Wolverhampton

Dydd Gwener 22 Mawrth 2019 11:00

Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.

I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 1

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 2 T20187335
GLEN ELVIN
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Tystiolaeth y tyst wedi gorffen - 10:48
Llys 3 T20180444
SHAIP MEMO
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 10:34
Llys 4 T20187066
ALEX DANIEL MORRIS
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Ailddechrau - 10:02
Llys 5 T20177150
LAURA BAZA
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - No Event - 10:05
Llys 6 A20180071
STEFAN RICHARD ALEC HERBERT
I'w Grybwyll (Dylai'r Diffynnydd fod yn Bresennol) - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer STEFAN RICHARD ALEC HERBERT - 10:55
Llys 7 T20187288
ANGELO ADRIAN IULIANI-JONES
GIANNI LUCA IULIANI-JONES
Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer GIANNI LUCA IULIANI-JONES - 10:32
Llys 8

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 10

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

Wolverhampton Magistrates Court**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
Llys 7

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -
Llys 9 A20190019
ANDREW PAUL BEARDS
Ar gyfer Apêl yn erbyn Dedfryd - Y Fainc yn Ymneilltuo i ystyried ei Dyfarniad - 10:33

Other Crown Court Sittings**

Rhif y Llys Rhif yr Achos Enw Statws Cyfredol
OTHER CROWN COURTS SITTINGS

- Dim Gwybodaeth i'w Dangos -

View English